Consulting & Coaching

Solutions for Human Relations & Interactions

 

Optimaliseren van Relaties en Interacties – de basis voor alle processen

Consulting voor bedrijfsmatige vraagstukken – Coaching voor individuele uitdagingen

Wat doen wij?

Verbetering van work performance, communicatie, samenwerking, veerkracht en drive door te richten op de kern van elk proces: de interactie tussen de mensen.

Interacties vormen het uitgangspunt voor al onze relaties, zowel werk al privé. Binnen onze rol als leider, het werken in teams als ook binnen vriendschappelijke- en liefdesrelaties, is de interactie met de ander een belangrijke bepalende factor voor succes.

PersonalPeaks biedt vanuit een nieuwe visie en een nieuw concept verandering, inspiratie en optimalisatie voor u en uw medewerkers, en u en uw persoonlijke relaties. Wij richten ons wel op de persoon en op echte persoonlijke ontwikkeling. Wat de basis is voor persoonlijk leiderschap, dat weer ten grondslag ligt aan de interacties in jouw leven. En wat tevens de basis is voor authentiek leiderschap en teamontwikkeling, en zorgt voor een andere sfeer en cultuur binnen de organisatie, en binnen privé relaties.

Waarom?

Wetenschappelijk bewezen langdurige positieve gedragsverandering: Interacties op een hoger niveau, open, eerlijk, directer, alles bespreekbaar.

Wij creëren hogere opbrengsten binnen werk- en privérelaties: echte samenwerking waarin iedereen meetelt, hogere work performance door betere sfeer, minder verzuim door mentale struggles, minder lichamelijke klachten door openheid, minder ego, krachtigere visie.

Hoe?

Met behulp van de SEEN methode (een nieuw concept binnen de consulting), actieve deelname en open voorbeelden in de natuur focussen we op de echte kern. Zowel de oorzaak als het gevolg van ineffectieve patronen en strategieën die echte persoonlijke groei in de weg staan, komen aan bod. Om van daaruit te werken aan optimalisering van de persoon, relaties en de interacties.

Tijdens workshops & Trainingen gebruiken wij onderdelen van deze methode.

Consultancy

Wij adviseren bedrijven bij HR vraagstukken.

De basis van bedrijven en organisaties zijn onze werknemers, en de interacties die zij onderling hebben. Als we willen verbeteren en optimaliseren, ligt daar heel vaak de basis.

Maar wat heeft jouw bedrijf nodig? Meer communicatie? Een andere samenstelling? Of juist een duidelijker voorbeeld van hogerhand?

  • Wat hebben werknemers nodig om efficienter te gaan werken?
  • Teams werken alleen goed als we echt samen werken, naar elkaar luisteren, elkaar de ruimte geven….maar doen we dat ook?
  • Leiderschap werkt alleen als we als leider weten waar we voor willen staan en dit ook totaal uitdragen.

Wij bekijken, adviseren en veranderen zo nodig bedrijven en organisaties. Dit doen we veelal met de volgende drie methoden:

 

Coaching Individueel

De Hoogte en/of De Diepte in!

Wij organiseren individuele coaching voor particuliere en zakelijke klanten. Bij voorkeur  buiten maar in overleg ook op locatie.

 

CoachingsReizen

Particulier & Zakelijk

Een aantal dagen weg en je compleet focussen op jezelf en/of je team. Dat is de kracht van een coachingsreis in de Alpen of in Nederland.

 

 

Workshops & Training

Een op maat gemaakt dagdeel of dagprogramma. Inspiratie uit de extreme bergsport, werken aan jezelf door middel van opdrachten en presentaties. Voor een eerste stap naar ontwikkeling.

 

To speak out, you have to know what to speak about.

To stand up for your beliefs, you have to know the beliefs you stand for.

To walk the talk, you have to have a talk to walk.

To do what you say, you have to know what you want to say.

To earn and sustain personal credibility, you must first be able to clearly articulate deeply held beliefs.

Kouzes & Posner (The Leadership Challenge, 2012)

Onze aanpak is uniek en onderbouwd. Nieuwsgierig naar de achtergronden en waarom wij op deze manier werken?
Kijk bij FAQ en lees ons laatste onderzoeken.
  • FAQ: Lees, met wetenschappelijke onderbouwing, waarom we op deze manier te werk gaan.
FAQ
  • Onderzoek juni 2019:Een meerdaags adventure based leadership programma heeft gezorgd voor een sterk langdurige positieve verandering van de  deelnemers met een verhoging van het persoonlijk leiderschap op de gebieden  zelfbewustzijn, zelfeffectiviteit en authenticiteit. De invloed  op zelfbewustzijn, zelfeffectiviteit en authenticiteit is na ruim 6 maanden nog steeds zichtbaar.’
  • Onderzoek juni 2021:Een significante stijging in persoonlijke veerkracht en flexibel omgaan met moeilijke situaties, wat een direct verband heeft met workperformance. Daarnaast is het gerelateerd aan minder verzuim en beter om kunnen gaan met privé en werkgerelateerde tegenslagen.’

De coaching van PersonalPeaks is gestoeld op de SEEN-methode.

Een door Roeland van Oss en Jennie Pouwels ontwikkelde evidence based coachingsmethode.

Meer informatie over de SEEN-methode is te vinden bij FAQ.

 

Our deepest need is to be SEEN!

M. Williamson

Mount Everest 2023

In het voorjaar van 2023 gaan wij, PersonalPeaks consultants op het gebied van human relations & interactions, op expeditie naar Mount Everest. Ons doel is gedurende de expeditie een beeld te geven van hoe onze open en eerlijke samenwerking er onder extreem complexe omstandigheden uit ziet, wat voor ons een kwalitatief goede relatie en goede interactie is.

Interactie en relatie liggen namelijk ten grondslag aan bedrijfssucces maar ook aan succes binnen privé relaties. Het heeft meer invloed op het uiteindelijke resultaat, de prestatie dan vaak gedacht.  Wij laten gedurende de expeditie zien hoe groot de invloed van interactie is op succes en hoe we met elkaar om moeten gaan om synergie te bereiken.

Ga met ons mee op deze unieke reis! Volg ons op deze pagina.

Agenda PersonalPeaks

Trainingen Persoonlijk Leiderschap

 

Wil je ook beter richting kunnen geven aan je eigen leven, persoonlijke doelen stellen en deze bereiken? Waarom doe je dit dan niet? Jij beslist of succes en succes toeval is of gegarandeerd. Wil je op een natuurlijkere manier leiding geven aan jezelf & jouw team de workperformance van jezelf en jouw medewerkers laten stijgen en hier daadwerkelijk op kunnen sturen?

Ga dan met ons mee voor een ‘High Intensity Weekend’  coaching op het gebied van persoonlijk leiderschap. We gaan 3 dagen kneiterhard aan onszelf werken en het proces induiken. Dit doen we op een nog nader te bepalen locatie in Nederland, maar zeker in de ongerepte natuur.

Voor meer informatie stuur ons een mail naar info@personalpeaks.nl. Durf jij het proces aan te gaan?

“Verschillende onderwerpen (zoals connectie, kwetsbaarheid, schaamte) werden aangesneden (in dienst van persoonlijke ontwikkeling) en juist daar waar we tot de kern komen durven Roeland en Jennie door te vragen; altijd vanuit acceptatie en respect (voor de keuzes) van de ander. We leerden niet alleen tot onszelf te komen maar ook de ander volledig te accepteren. “Owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing that we will ever do”. Roeland en Jennie weten wat er wordt verstaan onder: “owning your story”. Als gids, coach maar bovenal als mens weten Roeland en Jennie je te inspireren. Ik hoop dat jij de kans krijgt om uit te zoeken wat dit voor jou betekent!”

(deelnemer augustus 2020)

Jennie Pouwels - Roeland van Oss

info@personalpeaks.nl

© PersonalPeaks 2020