Persoonlijk Leiderschap

De basis voor alle interacties in je leven.

De basis voor Leiderschaps- en Teamontwikkeling.

 

Persoonlijk Leiderschap – Coaching tot de Kern!

PersonalPeaks is het no-nonsense coachingsbureau.

  • Evidence based coaching gericht op de oorzaak; ineffectieve patronen en strategieën die echte persoonlijke groei in de weg staan.
  • Open, eerlijk en diepgaand proces gestuurd door twee experts in hun vakgebied.
  • Langdurige gedragsverandering, mede door rakende en kwetsbare voorbeelden en het direct toepassen in de praktijk.


Coaching Individueel

De Hoogte en/of De Diepte in!

Wij organiseren individuele coaching voor particuliere en zakelijke klanten. Bij voorkeur  buiten maar in overleg ook op locatie.


CoachingsReizen

Particulier & Zakelijk

Een aantal dagen weg en je compleet focussen op jezelf en/of je team. Dat is de kracht van een coachingsreis in de Alpen of in Nederland.


Workshops & Training

Een op maat gemaakt dagdeel of dagprogramma. Inspiratie uit de extreme bergsport, werken aan jezelf door middel van opdrachten en presentaties. Voor een eerste stap naar ontwikkeling.

To speak out, you have to know what to speak about.

To stand up for your beliefs, you have to know the beliefs you stand for.

To walk the talk, you have to have a talk to walk.

To do what you say, you have to know what you want to say.

To earn and sustain personal credibility, you must first be able to clearly articulate deeply held beliefs.

Kouzes & Posner (The Leadership Challenge, 2012)

Onze aanpak is uniek en onderbouwd. Nieuwsgierig naar de achtergronden en waarom wij op deze manier werken?
Kijk bij FAQ en lees ons laatste onderzoeken.
  • FAQ: Lees, met wetenschappelijke onderbouwing, waarom we op deze manier te werk gaan.
FAQ
  • Onderzoek juni 2019:Een meerdaags adventure based leadership programma heeft gezorgd voor een sterk langdurige positieve verandering van de  deelnemers met een verhoging van het persoonlijk leiderschap op de gebieden  zelfbewustzijn, zelfeffectiviteit en authenticiteit. De invloed  op zelfbewustzijn, zelfeffectiviteit en authenticiteit is na ruim 6 maanden nog steeds zichtbaar.’
  • Onderzoek juni 2021:Een significante stijging in persoonlijke veerkracht en flexibel omgaan met moeilijke situaties, wat een direct verband heeft met workperformance. Daarnaast is het gerelateerd aan minder verzuim en beter om kunnen gaan met privé en werkgerelateerde tegenslagen.’

De coaching van PersonalPeaks is gestoeld op de SEEN-methode.

Een door Roeland van Oss en Jennie Pouwels ontwikkelde evidence based coachingsmethode.

Our deepest need is to be SEEN!

M. Williamson

SELF

Het begint bij jezelf, daar gaan we eerst aan werken en staat centraal. Uit onderzoek is immers gebleken dat goed (persoonlijk) leiderschap bij jezelf begint. Wat drijft mij, wat heb ik nodig en hoe beïnvloeden mijn gevoelens en emoties mijn contact met de ander? Zelfbewustzijn, zelf-effectiviteit en authenticiteit vormen de basis voor persoonlijk leiderschap, functioneren in teams en staan aan de basis van goed leiderschap binnen organisaties.

Example

Het zelf meedoen en authentiek voorbeeldgedrag tonen, zorgt voor een stimulans van de ander en creëert een vertrouwde omgeving. Het uitdragen en verantwoorden van jouw visie op persoonlijk leiderschap, het inspireren en faciliteren van deelnemers om op deze open manier te leren, handelen en reflecteren zijn van wezenlijk belang voor het behalen van doelen en resultaten. Dit zijn een aantal van de hoofdkenmerken van goed leiderschap, besproken in vele managementboeken maar nauwelijks toegepast binnen de coaching.   

Experiential

In de bergen worden avontuurlijke outdoor activiteiten ingezet als onderdeel van het totale coachingsproces. Niet als funfactor of adventure thrill maar activiteiten die zorgen voor betekenisvolle ervaringen met daaraan gekoppeld directe en duidelijke feedbackmomenten om bewustwording van ineffectieve patronen te creëren.

Natuurlijk is het eenvoudig om deze activiteiten te bestempelen als persoonlijke ontwikkeling, maar uit ons onderzoek is gebleken dat deze activiteiten de start zijn van je eigen ontwikkeling en dat je dan juist verder moet gaan kijken.

Nature

De omgeving heeft een hele sterkte invloed op hoe wij denken, hoe creatief wij zijn maar ook hoe we in contact staan met onszelf en de ander. We komen makkelijker tot analyses en oplossingen voor structurele problemen. Daarnaast communiceren we, in de natuur, makkelijker en meer openen met elkaar waardoor werken aan deze processen sneller gaat.

De natuurlijke omgeving van de bergen waar we te gast zijn, zorgt voor een open mind, een betere focus en sneller leerresultaat. Je komt zonder afleiding sneller tot de kern en het coachingstraject heeft meer diepgang.

Agenda PersonalPeaks

Persoonlijk Leiderschap – ‘High Intensity Weekend’

  • 22 tm 24 januari 2022 (zaterdag tm maandag)

  • 28 tm 30 januari 2022 (vrijdag tm zondag)

Wil je ook beter richting kunnen geven aan je eigen leven, persoonlijke doelen stellen en deze bereiken? Waarom doe je dit dan niet? Jij beslist of succes en succes toeval is of gegarandeerd. Wil je op een natuurlijkere manier leiding geven aan jezelf & jouw team de workperformance van jezelf en jouw medewerkers laten stijgen en hier daadwerkelijk op kunnen sturen?

Ga dan met ons mee voor een ‘High Intensity Weekend’  coaching op het gebied van persoonlijk leiderschap. We gaan 3 dagen kneiterhard aan onszelf werken en het proces induiken. Dit doen we op een nog nader te bepalen locatie in Nederland, maar zeker in de ongerepte natuur.

Voor meer informatie stuur ons een mail naar info@personalpeaks.nl. Durf jij het proces aan te gaan?

“Verschillende onderwerpen (zoals connectie, kwetsbaarheid, schaamte) werden aangesneden (in dienst van persoonlijke ontwikkeling) en juist daar waar we tot de kern komen durven Roeland en Jennie door te vragen; altijd vanuit acceptatie en respect (voor de keuzes) van de ander. We leerden niet alleen tot onszelf te komen maar ook de ander volledig te accepteren. “Owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing that we will ever do”. Roeland en Jennie weten wat er wordt verstaan onder: “owning your story”. Als gids, coach maar bovenal als mens weten Roeland en Jennie je te inspireren. Ik hoop dat jij de kans krijgt om uit te zoeken wat dit voor jou betekent!”

(deelnemer augustus 2020)

Jennie Pouwels - Roeland van Oss

info@personalpeaks.nl

© PersonalPeaks 2020