Coaching Reizen

Onze coachingsprogramma’s vinden buiten plaats, zijn gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van je eigen “zijn” door jezelf. Wij gaan uit van eigen kracht en sturen aan op het naar boven halen van deze kracht door het verkrijgen van inzicht in eigen drijfveren en patronen. De programma’s zijn opgebouwd rondom Persoonlijk Leiderschap, Leiderschapsontwikkeling en/of Teamontwikkeling. 

Bij opbouw programma’s staan verschillende mogelijkheden beschreven. Een exacte invulling van het programma is afhankelijk van het doel van de coaching en de wensen van de klant.

Zakelijk

Zakelijke reizen zijn de manier om binnen een bedrijf de interne kwaliteit te stimuleren. Omdat we met een bedrijf werken, kunnen we dieper ingaan op de verbanden binnen het team.

Leiderschapsontwikkeling 

Who we are is how we lead. Wanneer je als leider en/of manager streeft naar handelen vanuit je zelfbewuste, echte persoonlijkheid, je eigen groei- & ontwikkelmogelijkheden in kaart wilt brengen en bereid bent hier diepgaand aan te werken omdat je wilt komen tot authentiek (zelf)bewust leiderschap, dan past dit programma bij jou. Authentiek leiderschap heeft direct een positieve uitwerking op jouw interactie met medewerkers, zeker binnen veranderingsprocessen. Daarnaast merk je dat je beslissingen makkelijker kunt nemen, je authentieker en doelgerichter werkt en je teams natuurlijker kunt aansturen. Aansturen vanuit een verantwoordelijkheid voor het totale team, oog voor individueel welbevinden en inbreng om samen, als onderdeel van het team, te komen tot optimale prestaties. Je durft valkuilen en risico’s realistisch onder ogen te zien en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de te nemen beslissingen. Het zien van ieders kracht en het naar boven halen van het beste in de teamleden, samen met het creëren van een inspirerende omgeving gaan dan op een natuurlijke, authentieke manier.

De reis in de praktijk:

Na een voorbereidingsdag waarbij we gewerkt hebben aan bewustwording en de doelen rondom leiderschap, wat is goed leiderschap en wat heb je nodig, zullen we de eerste dag starten met het leggen van de focus daarop.

Na een kennismaking en inleiding op het thema trekken we de bergen in en krijgen we inzicht in ons eigen functioneren als leidinggevende waarbij de basis ligt in persoonlijk leiderschap. Gedurende de week zullen we directe feedback ontvangen op onze handelingspatronen en gaan we aan de slag met vraagstukken rondom authentiek leiderschap, self-awareness & self-efficacy. We reflecteren kritisch op de manier waarop we invulling geven aan onze rol en kijken in hoeverre deze invulling overeen komt met wie je werkelijk bent. Op welke manier jij leiding geeft aan veranderingsprocessen en hoe dit effectiever kan door missie, visie en doelen van jezelf in lijn te hebben liggen met wat je echt wilt bereiken. Ook gaan we in op de rol van vertrouwen en de relatie tussen het geven van vertrouwen en het hebben van vertrouwen in jezelf en het team. Het geven van vertrouwen aan je mensen in moeilijke, uitdagende situaties en hoe je dan mogelijkheden kunt bieden voor groei zodat jij richting geeft aan een team wat boven zichzelf uit kan stijgen. We sluiten de week af met een reflectie op het continue groeiproces van persoonlijke ontwikkeling naar leiderschapsontwikkeling, komen tot inzichten en bepaal je jouw richting binnen de arbeidscontext. Uiteraard neem je praktische handvatten mee voor een duurzame implementatie.

Enkele weken na afloop van de reis die we met elkaar hebben gemaakt vindt er een implementatie dag plaats waarbij we terug kijken op de reis en het verkregen inzicht en we de nieuwe patronen gaan verankeren.

Teamontwikkeling

On a team, trust is all about vulnerability, which is difficult for most people. Echt samenwerken met elkaar en ervaren dat 1 plus 1 meer is dan 2. Vanuit sterke,  zelfbewuste teamleden die echt weten wat hun persoonlijke drijfveren zijn, komen tot een wederzijds afhankelijke samenwerking waarbij de opbrengst veel meer is en synergie niet berust op toeval. Daarvoor is het nodig dat je herkent welke patronen er spelen bij jezelf, dat je bewust op zoek gaat naar de invloed van jouw gevoel en handelen op de teamleden en op het totale team. Je moet kritisch op jezelf reflecteren en je fouten openlijk bespreken zodat iedereen ervan kan leren en de organisatie geen falende organisatie wordt, bang om te innoveren en daarmee niet het best in elkaar naar boven halen. Daarnaast moet je weten waar je voor staat en wat jouw specifieke kwaliteiten en valkuilen zijn. Voor echte samenwerking is het van belang dat er sprake is van een kwalitatief goede, respectvolle en open interactie. Waarbij je elkaar echt vertrouwt, zonder schaamte hulp durft te vragen en ideeën kunt delen. Op die manier kan het team komen tot creatieve, gedurfde, kwalitatief hoogstaande oplossingen en worden fouten benut om van te leren. Dit leidt jullie samen naar het hoogst mogelijke resultaat wat altijd beter is dan ieders individuele oplossing. 

De reis in de praktijk:

Bewustwording rondom het belang van teamontwikkeling en de doelen omtrent het team zijn tijdens de voorbereidingsdag in kaart gebracht en vormen het vertrekpunt tijdens de eerste dag in de bergen.

Na een introductie met betrekking tot succesfactoren binnen teams lopen we door het overweldigende berglandschap naar de hut. Onderweg gaan we in op thema’s rondom verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid die we in relatie zetten tot de ontwikkeling van het team. Gedurende de week zullen we meer en meer de sleutels tot succesvol werken in teams en het vormen van een team zelf ervaren, waarbij de grootsheid van het landschap ons direct van feedback voorziet. Het effect van het eigen gedrag in relatie tot de ander, het samen komen tot uitzonderlijke prestaties en het echt kunnen vertrouwen van en op elkaar (en jezelf) staat centraal. Daarnaast ervaren we hoe wij als team functioneren bij veranderende omstandigheden, onder druk of in moeilijke omstandigheden. Uiteindelijk zetten we de stap van persoonlijk leiderschap naar duurzame teamontwikkeling, reflecteren we en komen tot inzichten. We sluiten af met praktische handvatten voor een duurzame realisatie van het geleerde binnen dit team.

Enkele weken na afloop van de reis die we met elkaar hebben gemaakt vindt er een implementatie dag plaats waarbij we terug kijken op de reis, de verkregen inzichten en relaties binnen het team. Daarnaast gaan we de aangeleerde werkwijzen verankeren.

Particulier

Enkele malen per jaar organiseren wij een coachingsreis die open staat voor individuele aanmelding. Op pad met een groep mensen, die allemaal aan zichzelf willen werken. Misschien met een iets andere achtergrond dan dat jij hebt, maar allemaal met dezelfde richting, eenzelfde doel.

Tijdens deze reizen zullen we ons richten op Persoonlijk Leiderschap: de basis van waaruit we zelf verder kunnen werken.

We zullen 3 of 5 dagen met elkaar op stap gaan, in Nederland of in de Alpen (afhankelijk van de reis). Kijk bij agenda voor de komende data’s, en bij opbouw programma hoe de weken eruit zouden kunnen zien.

Persoonlijk Leiderschap

When we don’t talk about how we feel and ask for what we need, we often shut down, act out, or do both. Pas wanneer je de onderliggende drijfveren van jezelf kent kun je bewust richting geven aan processen, kun en durf je authentiek te zijn en op die manier je keuzes te maken. Dan kun je ook richting geven aan je leven en streef je persoonlijke doelen na. Diepgaande kennis en erkenning van jezelf staat centraal bij de vorming en ontwikkeling van een zelfbewuste, zelf-effectieve echte persoonlijkheid. Een zelfkritische open grondhouding vormt de basis. Binnen de programma’s rondom Persoonlijk Leiderschap wordt een stevige basis gelegd voor jouw persoonlijke ontwikkeling zodat het handelen als vanzelf voortkomt uit jouw kernwaarden en jouw krachten volledig benut worden.

De reis in de praktijk:

De avond voordat de coachingsreis start ontmoeten we elkaar, maken we kennis en bespreken we onze doelen. Deze doelen vormen de eerste dag in de bergen het vertrekpunt van waaruit we gaan werken. We starten met bewustwording en de focus op deze persoonlijke doelen.

Na een korte introductie lopen we door het overweldigende berglandschap naar de hut. Onderweg bespreken we de motivatie die we hebben bij onze persoonlijke doelen en starten we het coachingstraject dat uiteraard jezelf als vertrekpunt heeft. Gedurende de week zullen we inzoomen op wie je werkelijk bent, welke onderlinge patronen ten grondslag liggen aan je handelen en welke gewenste en ongewenste effecten dit heeft. Het effect van het eigen gedrag en de wisselwerking die daarvan uit gaat richting de ander. Daarnaast hebben we het over jouw functioneren binnen verschillende situaties en zoomen we in op strategieen die ontstaan onder druk of in moeilijke omstandigheden. Uiteindelijk zetten we de stap van persoonlijke groei naar persoonlijk leiderschap, reflecteren we en komen tot inzichten, bepaal je jouw richting en op welke manier je dit vorm gaat geven binnen de dagelijks leven.

We sluiten af met praktische handvatten voor een duurzame implementatie in zowel arbeidsgerelateerde context als privé sfeer.

Reviews van enkele deelnemers

“Haar positieve mindset die je terugvindt in alles wat ze doet liet mij meerdere malen inzien dat dit ook voor mij een ommekeer zou zijn. Je hebt mij altijd de positieve kant van zelfs de meest negatieve momenten laten zien. Ik probeer nu alles wat op me af komt met een positieve insteek aan te gaan. En dit draag ik ook over op mijn teams. Immers zorgt positiviteit voor meer werkplezier en zijn successen dan makkelijker te realiseren in mijn werkveld.”

“Omdat je mijn krachten en valkuilen snel door had en me steeds herinnerde hieraan kon ik groeien. Op een directe, liefdevolle manier kan je de ander confronteren. En een zetje in de rug geven als het nodig is. Daarbij stel jij jezelf ook kwetsbaar op en voelde ik de ruimte om dit ook te doen.”

 

“De analyse die ik met je mocht maken over mijn patronen en daarmee mijn rol bij het in stand houden van situaties was heel treffend en spiegelend hard maar tegelijkertijd kwetsbaar en open. Daarmee nodigde je me uit naar de kern van mezelf te gaan en eerlijk te durven kijken naar de nog onderbelichte kanten, die te gaan ontdekken, erkennen en in te zetten. Het muurtje neer te halen, mijn talenten aan te spreken en op deze manier richting te geven aan mezelf waardoor begeleiden van anderen als vanzelf gaat.” 

Agenda PersonalPeaks

Trainingen Persoonlijk Leiderschap

 

Wil je ook beter richting kunnen geven aan je eigen leven, persoonlijke doelen stellen en deze bereiken? Waarom doe je dit dan niet? Jij beslist of succes en succes toeval is of gegarandeerd. Wil je op een natuurlijkere manier leiding geven aan jezelf & jouw team de workperformance van jezelf en jouw medewerkers laten stijgen en hier daadwerkelijk op kunnen sturen?

Ga dan met ons mee voor een ‘High Intensity Weekend’  coaching op het gebied van persoonlijk leiderschap. We gaan 3 dagen kneiterhard aan onszelf werken en het proces induiken. Dit doen we op een nog nader te bepalen locatie in Nederland, maar zeker in de ongerepte natuur.

Voor meer informatie stuur ons een mail naar info@personalpeaks.nl. Durf jij het proces aan te gaan?

“Verschillende onderwerpen (zoals connectie, kwetsbaarheid, schaamte) werden aangesneden (in dienst van persoonlijke ontwikkeling) en juist daar waar we tot de kern komen durven Roeland en Jennie door te vragen; altijd vanuit acceptatie en respect (voor de keuzes) van de ander. We leerden niet alleen tot onszelf te komen maar ook de ander volledig te accepteren. “Owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing that we will ever do”. Roeland en Jennie weten wat er wordt verstaan onder: “owning your story”. Als gids, coach maar bovenal als mens weten Roeland en Jennie je te inspireren. Ik hoop dat jij de kans krijgt om uit te zoeken wat dit voor jou betekent!”

(deelnemer augustus 2020)

Jennie Pouwels - Roeland van Oss

info@personalpeaks.nl

© PersonalPeaks 2020