Training

Naast onze coachingsprogramma’s verzorgen we interne bedrijfstrainingen en trainingen voor onderwijsinstellingen met het oog op persoonlijke- en teamontwikkeling van werknemers. Voor organisaties en instellingen met een onderwijskundig vraagstuk bieden we daarnaast ook scholing aan waarbij het zelfstandig programma’s ontwerpen en implementeren op het gebied van persoonlijke groei, afgestemd op de mogelijkheden van de organisatie, centraal staat.

Afhankelijk van het doel en de organisatie worden deze trainingen in nauw onderling overleg op maat voor u ontworpen. 

Bedrijfstraining – Inspiratiedag

Een dag binnen de organisatie waarin we je inspireren door voorbeelden van Persoonlijke Ontwikkeling – Leiderschap – Teamwork. Met behulp van diverse werkvormen, afgestemd op de behoefte van de organisatie, ga je zelf werken aan bewustwordingsprocessen rondom deze thema’s.

 • Inspiratielezing
 • Aan de slag met eigen valkuilen
 • Afgestemd op vraagstukken binnen de organisatie
 • Dagdeel, dag of meerdere dagen 

Voor de ontwikkeling van effectief leiderschapsgedrag is het van essentieel belang dat de leider zich eerst zelf leert begrijpen alvorens effectief te kunnen zijn.

George (2003) 

Onderwijstraining – Scholing

Onze programma’s hebben zich bewezen binnen verschillende onderwijsinstellingen en kunnen een grote stap betekenen in de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Binnen onze scholing richten we ons op de bouwstenen die het voor jou mogelijk maken dat je het onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk in kunt richten met het oog op persoonlijke groei en adventure based outdoor educatie. We verzorgen onder andere scholing op het gebied van persoonlijke ontwikkeling & zelfverantwoordelijkheid en hoe dit vorm te geven binnen het curriculum.

 • Zelf ervaren wat een dergelijk programma met je kan doen.
 • Ervaren wat de meerwaarde is voor leerlingen/studenten.
 • Een kijkje nemen achter de schermen van het programma en tips/tools krijgen voor het zelf vormgeven hiervan.

Trainingen voor onderwijsorganisaties rondom persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling worden op maat aangeboden, en per organisatie wordt er gekeken naar de vraagstukken die voor die specifieke organisatie belangrijk zijn.

 

Agenda PersonalPeaks

Trainingen Persoonlijk Leiderschap

  Wil je ook beter richting kunnen geven aan je eigen leven, persoonlijke doelen stellen en deze bereiken? Waarom doe je dit dan niet? Jij beslist of succes en succes toeval is of gegarandeerd. Wil je op een natuurlijkere manier leiding geven aan jezelf & jouw team de workperformance van jezelf en jouw medewerkers laten stijgen en hier daadwerkelijk op kunnen sturen?

  Ga dan met ons mee voor een ‘High Intensity Weekend’  coaching op het gebied van persoonlijk leiderschap. We gaan 3 dagen kneiterhard aan onszelf werken en het proces induiken. Dit doen we op een nog nader te bepalen locatie in Nederland, maar zeker in de ongerepte natuur.

  Voor meer informatie stuur ons een mail naar info@personalpeaks.nl. Durf jij het proces aan te gaan?

  “Verschillende onderwerpen (zoals connectie, kwetsbaarheid, schaamte) werden aangesneden (in dienst van persoonlijke ontwikkeling) en juist daar waar we tot de kern komen durven Roeland en Jennie door te vragen; altijd vanuit acceptatie en respect (voor de keuzes) van de ander. We leerden niet alleen tot onszelf te komen maar ook de ander volledig te accepteren. “Owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing that we will ever do”. Roeland en Jennie weten wat er wordt verstaan onder: “owning your story”. Als gids, coach maar bovenal als mens weten Roeland en Jennie je te inspireren. Ik hoop dat jij de kans krijgt om uit te zoeken wat dit voor jou betekent!”

  (deelnemer augustus 2020)

  Jennie Pouwels - Roeland van Oss

  info@personalpeaks.nl

  © PersonalPeaks 2020